:::

20061019 Major Events

The College convenes at Anhe Branch Monastery a Board meeting, which Master Sheng Yen presides over. The directors who attend include Li Yi-yuan, Zheng Ding-wang, Zhou Yu-fen, Shi Bing-huang, Ven. Guo Guang, and Ven. Guo Zhao. Also, President Zheng Ji-qun attends the meeting and makes report.